Jménem Okresní odborné rady prevence zveřejňujeme výsledky okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2017.

Musím konstatovat, že letos byla soutěž velmi slušně obsazena - celkem odborná porota posuzovala 453 soutěžních prací. Zúčastnili se žáci z 27 škol, z toho bylo 16 škol mateřských a 11 základních. Kromě toho se zúčastnilo 10 sborů dobrovolných hasičů. Věříme, že soutěž pro další léta přiláká další zájemce.

Děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili. Každá práce má svou hodnotu a každá prokazuje zájem a odhodlání jejího autora. Děkuji také ředitelům, učitelům a vedoucím kolektivu mladých hasičů za to, že se věnují této velmi důležité oblasti. Děkuji rovněž členům Okresní odborné rady prevence a dalším hasičům z OSH Praha - západ za jejich nadšení a poctivou práci při vyhodnocení soutěže. 

VÝSLEDKY