Přítomnost: p. Král, p. Loukotka, pí Pálková, p. Pilný v zastoupení pí Pilná, p. Mach, p. Berounský

P. Král zahajuje jednání a vítá všechny přítomné.

POODM

  • původní termín 30. 3. – 31. 3. přesunut na 23. 3. a rezervní termín 24. 3. od 9:00

Floriánek

  • 16. 3. uzlovka
  • 27. 4. útok
  • 31. 8. orientační běh Jinočany
  • potřeba zajistit účast člena rady na soutěžích

Školení preventistů

  • místnost je zarezervovaná
  • 13. 4.
  • budou zajištěny vody a drobné občerstvení
  • poprosit Petru, aby natiskla materiály