Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1. prosince zveřejnilo na svých webových stránkách informace o dotačních programech ve sportu pro rok 2018. Program VIII. je tu nahrazen programem MŮJ KLUB.

Formulář k podání žádosti bude v systému is-sport dostupný nejpozději 6. prosince 2017, termín pro podání žádostí v listinné i elektronické verzi včetně všech povinných příloh je 29. prosince 2017.

Bližší informace naleznete na stránkách SH ČMS

https://www.dh.cz/index.php/ekonomika/dotace/dotace-msmt-sport-2018/476-jak-zadat-o-dotaci-v-programu-muj-klub-2018