OSH Praha - západ

Okresní odborná rada mládeže

vás zve na

Okresní uzlovou štafetu

 Den konání:  02. 03. 2024
 Místo konání:  Jinočany, sokolovna, Sokolská 116
 Prezence:  08:00 - 8:30 hod.
 Nástup k zahájení soutěže:  8:45 hod.
 Zahájení soutěže:  9:00 hod.
 Předpokládaný konec soutěže:  15:00 hod.

 

Organizační zabezpečení

Výsledky

 Jednotlivci  Družstva
 Mladší  Mladší
 Starší  Starší

 

Děkujeme všem za účast a zapojení do soutěže jak ze strany soutěžících, vedoucích, štábu soutěže či rozhodčích.