V sobotu 18. května 2019 se na fotbalovém hřišti v Bojanovicích na okrese Praha-západ uskutečnilo druhé kolo hry Plamen pro sezónu 2018/2019. Oproti předcházejícím studeným a "uplakaným" jarním dnům tato sobota byla přímo ukázkovým dnem pro sportovní aktivity s nádherným slunečným počasím kolem 20 stupňů Celsia a lehkým vánkem poskytujícím příjemné osvěžení malým soutěžícím.

Soutěžní disciplíny byly rozděleny do dopoledního a odpoledního bloku. V dopoledním bloku se členové všech zúčastněných týmů střídali na těchto disciplínách - štafeta CTIF, útok CTIF, štafeta 4 x 60 a štafeta požárních dvojic. Po nezbytné polední pauze na oběd a načerpání nových sil následoval odpolední blok požárních útoků. Soutěžilo se opravdu po celý den, neboť se zúčastnilo celkem 22 družstev, z toho 10 družstev v kategorii mladších a 12 družstev v kategorii starších.

Hlavním rozhodčím jarního kola hry Plamen byl Josef Myslín, starosta Okresního sdružení hasičů Praha-západ, jenž se současně ujal i funkce sčítacího komisaře. Funkce zodpovědného náčelníka štábu, jenž byl současně i hlavní organizátorskou "duší" celé soutěže, se ujal Petr Kšána, člen Okresní odborné rady mládeže. Neméně zodpovědný byl také velitel soutěže, člen Okresní odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva, Filip Jankovec. V rolích rozhodčích disciplín se objevili: Michal Hrubec (SDH Bojanovice) u požárních útoků, Romana Kostelecká (SDH Jílové u Prahy) u štafety 4 x 60m, útok CTIF z pozice rozhodčí disciplíny dozorovala Tereza Plavcová (SDH Zahořany), na štafetě CTIF jste mohli vidět Lenku Kaňkovou (SDH Sloup) a na štafetě požárních dvojic působil v této funkci Vojtěch Vilím (SDH Středokluky). Hodnocení celoroční činnosti na základě předložených kronik a zpráv vedoucích provedla Petra Myslínová Cejpková (SDH Čisovice), jež se podílela i na moderování soutěže.

Po celý den vládla opravdu úžasná atmosféra mezi malými soutěžícími i mezi dospělými. Trpělivost, s jakou děti čekaly na svou účast v disciplínách, byla obdivuhodná. Všem jejich vedoucím a trenérům patří obrovské poděkování, neboť práce s mládeží je zodpovědná činnost vyžadující velikou trpělivost a nasazení doslova srdeční. Velký dík náleží všem členům štábu, organizátorům, rozhodčím a dalším spolupracovníkům a pomocníkům, bez nichž by tato soutěž nemohla být uskutečněna. OSH Praha-západ děkuje rovněž domácímu sboru dobrovolných hasičů v Bojanovicích za skutečně významnou pomoc s přípravou soutěže, stejně jako za možnost využití fotbalového hřiště TJ Sokol Bojanovice.

Naše velké poděkování za přízeň náleží též panu radnímu Robertu Bezděkovi z Krajského úřadu Středočeského kraje, jenž mezi nás zavítal v dopoledních hodinách a jenž patří k velkým podporovatelům hasičského hnutí. Dalším milým hostem byl starosta obce Bojanovice, pan Václav Branný, který rovněž patří k velkým podporovatelům hasičů. Veškeré podpory si velmi vážíme!

Krásná slunečná květnová sobota byla završena závěrečným vyhlášením celkových výsledků. V obou kategoriích mladší i starší zvítězila družstva z SDH Sloup. Srdečně blahopřejeme nejen vítězům, ale všem účastníkům z řad Mladých hasičů, neboť jejich výkony byly obdivuhodné. Děkujeme ještě jednou všem soutěžícím, jejich vedoucím a členům štábu za krásně strávený jarní den. Již teď se těšíme na další ročník hry Plamen.

Petra Myslínová Cejpková

2019 Plamen Bojanovice 01

2019 Plamen Bojanovice 02

2019 Plamen Bojanovice 03

2019 Plamen Bojanovice 04

2019 Plamen Bojanovice 05

2019 Plamen Bojanovice 06

2019 Plamen Bojanovice 07

2019 Plamen Bojanovice 08

2019 Plamen Bojanovice 09

2019 Plamen Bojanovice 10

2019 Plamen Bojanovice 11

2019 Plamen Bojanovice 12

2019 Plamen Bojanovice 13