Zápis z rady mládeže, konané dne 24. 11. 2016 v kanceláři OSH Praha-západ

Přítomni:

 • Michal Zrno
 • Michal Hrubec
 • Tomáš Vršník
 • Petr Kšána
 • Alena Kopřivová
 • Josef Myslín, host

Omluveni:

 • Barbora Barsová
 • Jiří Černý

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu z minulého jednání
 2. Zhodnocení ZPV
 3. Zhodnocení školení vedoucích mládeže
 4. Zhodnocení vyúčtování dotací na mládež
 5. Plán činnosti úseku mládeže na rok 2017
 6. Organizační zajištění okresního kola uzlové štafety 2017
 7. Organizační zajištění květnového okresního kola hry Plamen 2017
 8. Organizační zajištění květnového okresního kola dorostu 2017
 9. Program školení rozhodčích hry Plamen a dorostu v roce 2017
 10. Ostatní

 

Průběh jednání:

1. Kontrola zápis z minulého jednání: Provedena kontrola zápisu.

 

2. Zhodnocení  ZPV v Libři, 8. 10. 2016

-        pořádala SDH Libeň a Libeř

-        14 SDH, 217 dětí, celkem 303 osob

-        náklady cca 21.000,- Kč bez sanitky

-        rozprava k hodnocení průběhu ZPV

 

 3. Zhodnocení školení vedoucích mládeže

-        Nováčci + zvýšení kvalifikace 14. – 16. 10. 2016 v Loutí

 • ve spolupráci s MSH Praha
 • 19 vedoucích mládeže – všichni se zúčastnili (viz záznam)
 • náklady cca 18.000,- Kč; dotace MŠMT 9.900,- Kč.
 • pravděpodobně bude zřízen poplatek za osobu cca 500,- Kč na další ročníky

-        Zhodnocení školení vedoucích mládeže: Obnovy – Cholupice 6. 11. 2016

 • 16 vedoucích – zástupci (viz záznam).

 

4. Vyhodnocení a vyúčtování dotací na mládež

-        dotace jsou vyúčtované a odevzdané na SH ČMS

 • kromě MŠMT provozní náklady OSH PZ (nedodány účetní doklady ze strany bývalého starosty OSH PZ, bude informován VV OSH PZ s žádostí o stanovisko a řešení problému)

-        dotace MŠMT – celkem 111.000,- Kč (viz záznam)

-        na Plamen vyúčtovány náklady 12.000,- Kč, dotace od MV 6.509,- Kč

 

5. Plán činnosti na úseku mládeže na rok 2017

-        vložen jako příloha tohoto zápisu

 

6. OZ uzlové štafety

-        11. 3. nebo 18. 3. 2017 dle místa konání

-        závod bude na čtyřech stojanech

-        doporučení závodčího na stavy

-        průběh dle loňského roku

 

7. OZ jarní kolo hry plamen Plamen 2016/2017

-        Psáry 20. května 2017

-        harmonogram dle loňského roku s mírnými úpravami

-        kategorie: přípravka, mladší, starší

-        úpravy požárního útoku:

 • dva vedoucí pro pomoc přípravy
 • disciplína bude probíhat na dvou základnách
 • 2 pokusy
 • čas na přípravu 4 minuty

 

8. OZ okresního kola dorost 2016/2017

-        termín zatím z rady velitelů OSH PZ nedodán, pravděpodobně poslední víkend v květnu nebo první v červnu

-        místo zatím nedodáno

-        propozice stejné jako v loňském roce

 

9. Program školení rozhodčích mládeže a dorostu 2017

-        na OSH je k dispozici 16 rozhodčích, z toho pouze 9 aktivních

-        školení bude společné pro rozhodčí a vedoucí

-        Termín: 25. února 2017

-        Místo: bude upřesněno (zvažována ZŠ Mníšek pod Brdy)

-        maximální počet účastníků: 40 (rozhodčí, vedoucí), 4 na 1 SDH

-        poplatek na účastníka činí 200,- Kč na osobu

 • je nutno zaplatit předem
 • platby je nutno uzavřít do 17. února 2017

 •  10. Ostatní

-        vyhledat místo pro konání ZPV 2017/2018 hry Plamen s termínem 07. 10. 2017

 

Zapsal: Hrubec Michal                                                              Ověřil: Zrno Michal recenze viagra

V Praze dne 24. listopadu 2016

 

Tam jsou četné léky. Různé léky se používají k léčbě neutropenie. Jedním z nejznámějších je léčivo Viagra. Mnoho rodin přemýšlet o tom, viagra koupit 50mg. Možná jste slyšeli o Viagra 50mg otázek, jako je http://viagra-cz.org/viagra_100mg.html, odkazují na různé typy zdravotních problémů. Globální sexuální stížnost u mužů je erektilní dysfunkce. Vzhledem k tomu, sex není životně důležité pro dobré zdraví, je to výrazně pro vás dobré. Pokud máte nepříjemnostem s dosažením erekce, že je to nezbytné k návštěvě kvalifikovaného lékaře dříve, než honit nějaký druh léků. Dostat do kontaktu se svým zdravím a zůstat zdravý po celý život.