Přítomni:
• Michal Zrno, Barbora Barsová, Michal Hrubec, Petr Kšána, Alena Kopřivová, Josef Myslín (host), Marek Loukotka (host), Barbora Pálková (host)


Omluveni:
• Jiří Černý, Tomáš Vršník


Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Kontrola plnění plánu činnosti RM na rok 2019
3. Informace z celorepublikového setkání vedoucích OORM v Přibyslavi
4. Zhodnocení okresního kola uzlové štafety
5. Zhodnocení okresního kola soutěže Požární ochranna očima dětí 2019
6. Organizační zajištění jarního okresního kola hry Plamen 2019
7. Organizační zajištění okresního kola dorostu 2019
8. Okresní výběr dětí na postupové soutěže hry Plamen
9. Školení vedoucích mládeže
10. Různé


Průběh jednání:
1) Kontrola zápis z minulého jednání: Provedena kontrola zápisu, bez připomínek
2) Kontrola plnění plánu činnosti RM na rok 2019
- všechny akce dle plánu
3) Informace z celorepublikového setkání vedoucích OORM v Přibyslavi
- zúčastnil se vedoucí OORM Michal Zrno
4) Zhodnocení okresního kola uzlové štafety, Středokluky, 16. 03. 2019
- pořádala rada mládeže ve spolupráci s SDH Středokluky
- 17 SDH, 123 dětí, celkem 175 osob
- vyúčtování předáno na OSH PZ
o náklady 16.524,20 Kč
o příjmy ze startovného 5.200,- Kč
o náklady po odečtení příjmů 11.324,20 Kč (bude využita dotace MŠMT na volnočasové aktivity)
- rozprava k hodnocení průběhu soutěže
o dobrá práce celého štábu soutěže
o rozhodčí nebude zvedat provaz u úvazu na proudnici, ani nebude nutit závodníky (vedoucí)
5) Zhodnocení okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí 2019
- o výsledcích informovali zástupci okresní rady prevence a ochrany obyvatelstva Marek Loukotka a Barbora Pálková
- veškeré informace včetně výsledků jsou na https://www.oshpz.cz/index.php/usek-prevence/pozarni-ochrana-ocima-deti

6) Organizační zajištění jarního okresního kola hry Plamen 2019
- přípravka 11. 05. 2019 v Zahořanech
o probráno organizační a materiální zabezpečení
- mladší a starší 18. 05. 2019 v Bojanovicích
o probráno organizační a materiální zabezpečení
7) Organizační zajištění okresního kola dorostu 2019
- 11. 05. 2019 v Zahořanech
o probráno organizační a materiální zabezpečení
8) Okresní výběr dětí na postupové soutěže hry Plamen
- pro nezájem účastníků v rámci okresu nebude
- pokud má někdo ze závodníků zájem o vyšší kola, musí se dohodnout s kolektivy s ambicemi na postup z okresního kola
9) Školení vedoucích mládeže
- bude řešeno na zářijovém jednání rady
10) Různé
- zástupci rady prevence a ochrany obyvatelstva přenesli koncept okresní soutěže pro kolektivy MH „Floriánek“
o žádost o propagaci soutěže na členy OORM a kolektivy MH
o rada mládeže v případě zájmu podpoří soutěže pořádané sbory pro MH a dorost v našem okrese materiální a organizační pomocí (pokud to čas a možnosti dovolí)
- Marek Loukotka informuje o okresním kole střelby ze vzduchovek 06. 10. 2019
o místo a podrobnější info bude zasláno dodatečně
o rada mládeže v případě zájmu podpoří soutěže pořádané sbory pro MH a dorost v našem okrese materiální a organizační pomocí (pokud to čas a možnosti dovolí)
- rada podporuje aktivity pořadatelů (SDH, OSH) možnosti získání specializací MH

Zapsal: Zrno Michal v r.

Ověřil: Petr Kšána v r.

 

 

V Praze – Zbraslavi dne 10. dubna 2019