Přítomni:

 • Michal Zrno
 • Barbora Barsová
 • Jiří Černý
 • Vojtěch Vilím, host
 • Josef Myslín, host

Omluveni:

 • Tomáš Vršník, Michal Hrubec, Petr Kšána

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu z minulého jednání
 2. Zhodnocení okresního kola uzlové štafety
 3. Zhodnocení květnového okresního kola hry Plamen
 4. Zhodnocení červnového okresního kola soutěže dorostu
 5. Zhodnocení okresního výběru dětí na postupové soutěže hry Plamen
 6. Dotace MŠMT na mládež
 7. Organizační zajištění okresního kola hry Plamen, disciplína ZPV
 8. Školení vedoucích mládeže v roce 2018
 9. Různé

Průběh jednání:

 • Kontrola zápis z minulého jednání: Provedena kontrola zápisu, bez připomínek
 • Zhodnocení okresního kola Uzlové štafety, sokolovna Středokluky, 17. 03. 2018
 • pořádal SDH Středokluky
 • 15 SDH, 121 dětí, celkem 171 osob
 • náklady 9.734,90 Kč
 • rozprava k hodnocení průběhu soutěže
  • dobrá práce celého štábu soutěže
 • Zhodnocení okresního kola hry Plamen, fotbalové hřiště Libeň, 19. 05. 2018
 • pořádal SDH Libeň ve spolupráci se sbory 12. okrsku
 • 10 SDH, 187 dětí, celkem 281 osob
 • náklady 24.112,30 Kč
 • rozprava k hodnocení průběhu soutěže
  • kladně hodnocena časová dochvilnost kolektivů MH kromě PÚ
  • PÚ, příště závodčí na trať a přípravná základna (časové prodlevy)
  • dobrá práce celého štábu soutěže
 • Zhodnocení okresního kola soutěže dorostu, hasičské cvičiště Třebonice, 03. 06. 2018
 • pořádala rada mládeže OSH PZ ve spolupráci s radou represe OSH PZ a MSH Praha
 • 6 SDH, 1 družstvo dorostenek a 10 jednotlivců
 • náklady 1.747,60 Kč
 • rozprava k hodnocení průběhu soutěže
  • na základě neustálých diskuzí ohledně startu závodníků v kategorii dorostu a dospělých do dalšího jednání rady mládeže se každý člen zamyslí (probere ve svém okrsku), jestli další ročník budeme pořádat souběžně s okresním kolem PS + jak případně zabezpečíme samostatné okresní kolo dorostu
 • Zhodnocení okresního výběru dětí na postupové soutěže hry Plamen
 • soutěžili 3 zástupci SDH Zahořany, 4 SDH Sloup, 3 SDH Libeň
 • pověřeni vedením Michal Zrno, Petr Kšána
 • OSH zakoupilo 10 ks. soutěžních dresů
 • společně trénovali od března do červnového krajského kola hry Plamen 1x týdně, někdy 2x týdně
 • v rámci přípravy se účastnili 1. kola Podlipanské ligy v PÚ a Chlumeckého poháru v Chlumci nad Cidlinou
 • krajské kolo hry Plamen ve Vlašimi
  • celkové 4. místo z 12. okresů
  • před poslední disciplínou PÚ celkové 2. místo zaručující postup na MČR, bohužel ale čas 26,27 s. znamenal 10. místo v této disciplíně a republika byla náhle v nedohlednu
  • ostatní vynikací časy a umístění v jednotlivých disciplínách zde:
 • rada vyslovuje velké poděkování všech závodníkům a vedoucím za vynikající reprezentaci OSH PZ, dále rodičům a všem podporujícím lidem za aktivní přístup
 • rozprava k dalšímu působení výběru
  • do dalšího jednání rady mládeže se každý člen zamyslí (probere ve svém okrsku), jak dále s výběrem
  • Michal Zrno a Petr Kšána z důvodu časové vytíženosti se nemohou věnovat výběru v takové míře jako v letoším roce
 • Dotace MŠMT na mládež
 • vzdělávání pokryje v plné výši školení vedoucích 18.000,- Kč
 • volnočasové aktivity využijeme na pořádání okresního kola uzlové štafety cca. 10.000,- Kč + pro SDH Sloup a Zahořany na výlet cca. 4.000,- Kč
 • provozní náklady včetně MTZ 30.240,- Kč na provoz kanceláře OSH PZ
  • letos nebude využito pro MTZ na SDH, neboť kolektivy mohou využívat 100% dotace pro mládež vyhlášené MŠMT (např. Můj Klub na rok 2018)
 • mzdové prostředky 24.360,- Kč na činnost pracovnice OSH PZ
 • Organizační zajištění okresního kola hry Plamen, disciplína ZPV
 • 13. 10. 2018 v Bratřínově
 • probráno organizační zabezpečení
 • Školení vedoucích mládeže v roce 2018
 • 10. – 11. 11. 2018 v klubu Lávka ve Skochovicích
 • garantem školení dle platných zkoušek Petr Kšána ml.
 • probráno organizační zabezpečení
 • Různé
 • diskuze k jarnímu kolu hry Plamen
  • každý člen rady do dalšího jednání probere ve svém okrsku
   • možnost pořádání na jednom místě sobota (přípravka, mladší), neděle (starší)
   • max. 2 disciplíny najednou
   • snížení počtu družstva na 7 v každé kategorii s cílem zvýšení počtu družstev
    • družstvo musí běžet ve starších díky jen 1 členovi v této kategorii
    • 2 den za starší by mohl běžet omezený počet mladších v družstvu starších
    • více družstev = větší dotace Ministerstva vnitra na tuto akci
    • inspirováno z jiných okresů v našem kraji
   • diskuze k startu závodníků v Plamenu, soutěži dorostu a PS dospělých¨
    • závodník narozený v roce 2003 mohl startovat za MH, dorost i dospělý
    • závodník narozený v roce 2000 – 2002 mohl startovat za dorost i dospělý
    • v rámci okresu za jakýkoli SDH, pokud to organizační zabezpečení soutěže neurčilo jinak
    • vyjasněny možnosti přestupu a jejich hlášení na ústředí SH ČMS

Zapsal: Zrno Michal v r.                                                                Ověřil: Barsová Barbora v r.

Ve Praze - Michli dne 19. září 2018