Výkonný výbor OSH Praha - západ na svém zasedání dne 18. října 2017 schválil vznik nové medaile okresního sdružení a zároveň schváli Statut této medaile, kterým se řídí udělování medaile.

V souladu s tímto Statutem můžete navrhovat své členy na udělení tohoto významného ocenění.

 

Statut Záslužné medaile OSH Praha - západ