S B O R
D O B R O V O L N Ý C H
H A S I Č Ů
C H R Á Š Ť A N Y
O K R E S
R A K O V N Í K
V E S P O L U P R Á C I
S
Obec Chrášťany, OSH Rakovník
HZS Středočeského kraje stanice Rakovník
pořádá dne 28. září 2019
XXXIII. ročník


M E M O R I Á L U
J A R O S L A V A
B E N E Š E


dlouholetého okresního velitele a starosty SDH Chrášťany


J I Ř Í H O
U L R I C H A
dlouholetého velitele SDH Chrášťany


V Á C L A V A
K O U N O V S K É H O
dlouholetého starosty SDH Chrášťany


V
P O Ž Á R N Í M
S P O R T U

 

Pozvánka

Propozice

Pozvánka pro rozhodčí

Přihláška