OSH Praha - západ zve všechny příznivce hasičské historie, sborové kronikáře či sběratele na Setkání hasičských historiků a kronikářů, které pořádáme společně s Ústřední odbornou radou historie a muzejnictví SH ČMS. Využíváme vzácné příležitosti, že vedoucím této odborné rady byl jmenován člen jednoho z našich sborů (SDH Hostivice), pan docent Václav Liška.
 
Setkání, které je zcela otevřené (uvítáme účastníky ze všech částí ČR i účastníky zahraniční 😀), má dvě roviny. Tou první je rovina vzdělávací - v programu setkání bude několik prezentací na zajímavá témata - jako příklad můžeme uvést spolupráci s archivy, konzervaci historických materiálů či jejich digitalizace. Druhou rovinou je rovina společenská. Chceme, aby se komunita zájemců o hasičskou historii sešla a společně diskutovala o rozvoji této oblasti. Chceme si vzájemně vyměnit zkušenosti, chceme si ukázat výsledky své práce. Součástí akce bude také výstavka hasičských kronik a malé expozice hasičských sběratelů.
 
Akce se koná ve spolupráci se Státním okresním archivem v Dobřichovicích
 
JSTE SRDEČNÉ ZVÁNI... 🙂
 
SetkaniKronikaru small