4.MS Oblastního spolku Českého červeného kříže

Prahy 7

http://www.cckpraha7.cz/

Janovského 29, Praha 7, 170 00 Praha

                                                                      a

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Praha – západ a

okresní odborná rada mládeže

Ohradní 1166/26, Michle, 140 00 Praha

 

P o z v á n k a

na školení mladých hasičů ve specializaci ZDRAVOTNÍK, které se koná dne

 

POZVÁNKA