P O Z V Á N K A

na řádné jednání Shromáždění delegátů SDH,

které se uskuteční v sobotu dne 10. 11. 2018 v zasedací místnosti v Praze-Michli - I. patro

Začátek prezence v 9:00 hod., zahájení jednání v 10:00 hod.

 

POZVÁNKA