Fotbalové hřiště Vonoklasy v zajetí mladých hasičských atletů již podruhé aneb Druhý ročník soutěže Solopiské šedesátky

V sobotu 18. července 2020 se již podruhé konala soutěž pro Mladé hasiče s názvem „Solopiské šedesátky“. Místem konání se – rovněž jako v roce předchozím – stalo fotbalové hřiště TJ Sokol Vonoklasy. Pořadatelství soutěže se ujal Sbor dobrovolných hasičů Solopisky v čele se svou starostkou Bárou Barsovou, společně s Okresním sdružením hasičů Praha-západ.

Příprava soutěže začala stavbou dvou soutěžních drah, instalace aparatury atd. již v časných ranních hodinách, kdy to vypadalo, že celý cen stráví štáb soutěže i soutěžící takřka v zimních bundách, jaké bylo chladno, které až připomínalo ranní podzimní sychravo, a nikoliv krásný letní den v polovině července. Ještě při slavnostním nástupu, který se konal v 10.00 hod., to na žádné velké horko nevypadalo, ale v poměrně krátkém čase se slunko rozhodlo zintenzivnit svou aktivu, nepříjemná mračna se rozplynula a při odpoledním vyhlášení vládlo již skutečné léto, jak má být.

Role velitele soutěže se ujal Josef Myslín, starosta OSH Praha-západ, který vykonával také funkci zapisovatele. Hlavní rozhodčí byla Mirka Cvrková z SDH Solopisky a její manžel Mirek Cvrk měl naopak na povel technickou četu. Dále byla přítomna Marcelka Šípová z SDH Zahořany v roli zdravotnice, Honza Posluh z SDH Bojanovice zastupoval také Okresní odbornou radu represe a postu moderátora se ujala Petra Myslínová Cejpková, pracovnice okresní kanceláře.

Soutěž byla rozdělena na tři kategorie – přípravka, mladší a starší s tím, že vždy v každé kategorii byli hodnoceni zvlášť chlapci a zvlášť dívky. Drtivá většina z 80 soutěžících využila možnosti druhého pokusu. Výsledky v jednotlivých kategoriích přinášíme v samostatné příloze.

Velké poděkování si zaslouží všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění soutěže. OSH Praha-západ zejména děkuje SDH Solopisky za perfektní přípravu. Děkuje však také TJ Sokol Vonoklasy za možnost využít příjemný sportovní areál. Děkuje rovněž Obci Vonoklasy a panu starostovi Tomáši Benešovi za veškerou podporu. Naše díky patří rovněž Restauraci Na Vyhlídce a panu Hanžlovi za umožnění stravování. V neposlední řadě děkujeme Středočeskému kraji za podporu dobrovolných hasičů, stejně jako Hasičské vzájemné pojišťovně a také firmě Sabe.

Pevně věříme, že tento ročník nebyl poslední!

Petra Myslínová Cejpková, kancelář OSH

 

VÝSLEDKY

Přípravka, dívky

Přípravka, chlapci

Mladší, dívky

Mladší, chlapci

Starší, dívky

Starší, chlapci

 

FOTO

https://photos.google.com/share/AF1QipNo4IWY4IEJUIHmS77mOOAJYfKHykfQ8pylrMOxRda6H3DjfDrFsyaACXJT_--8KA?key=Y1JPTDlLaHhLVHdGUldhNkNwMHZEY0hQdFVtcVh3