V neděli 12. ledna 2020 se Zasedací místnost Kulturního domu v Čisovicích proměnila na několik hodin ve „školní učebnu“. Předmětem školení byly základy kronikářské práce pro Mladé hasiče, kterých se z celkem 6 sborů zúčastnilo krásných 17, a sice Kristýnka, Honzík a Natálka z SDH Mníšek pod Brdy, dále Julinka, Linduška a Stelinka z SDH Roztoky, z SDH Lety to byli Tomáš, Marek, Stellinka (č. 2 – tentokrát píšící se se dvěma „l“) a Dominička. SDH Sloup reprezentovala Anetka, z SDH Jinočany k nám zavítala Denisa, Mikuláš, Adam a Matyáš a konečně z SDH Bojanovice to byly Lucka a Kamča. Rolí školitelů a hodnotitelů se ujali Petra Myslínová Cejpková a Josef Myslín z SDH Čisovice. Jako třetí školitel byl přizván Zdeněk Rychlý, Zasloužilý hasič z SDH Bojov a výborný znalec historie, který se však musel omluvit z důvodu náhlého onemocnění. Hodnotící komise byla tedy doplněna o Oldřicha Cejpka z SDH Čisovice.

Vlastní školení začalo lehce po desáté hodině dopolední přivítáním frekventantů a jejich doprovodu z řad vedoucích a rodičů. Předsedkyní komise Petrou byly nejprve děti seznámeny s historickým významem kronik a získaly informace, jak a čím do kroniky psát, kde kroniku uchovávat atd. Poté přišel na řadu první praktický úkol, kdy účastníci školení si zahráli na výtvarníky a navrhovali titulní stránku kroniky svého sboru. Poté se opět pokračovalo ve výkladu, jenž byl tentokrát zaměřen na podmínky celoroční činnosti hry Plamen a záznamy jednotlivých akcí do kronik kolektivů Mladých hasičů. Jako malá vsuvka byla také krátká informace o historii hostující obce Čisovice a budově, v níž školení probíhalo, což bylo téměř pro všechny přítomné překvapením, že Kulturní dům byl původně zbudován jako čisovická škola.

Poté následovala druhá praktická část, v jejímž rámci si už děti naostro zahrály na kronikáře. Tentokrát měly za úkol popsat libovolnou událost, kterou zažily se svým kolektivem – a záleželo čistě na nich samotných, zda si zvolily soutěž, výlet, besídku či něco jiného. A protože je velký předpoklad, že právě z našich nejmladších mohou být jednou budoucí funkcionáři svých sborů i dalších orgánů hasičského hnutí, nechybělo ani zasvěcení do struktury Okresního sdružení hasičů Praha-západ, které podal starosta OSH Josef Myslín neboli Pepa. Mezitím proběhla kontrola odevzdaných pracovních listů, které – jak po stránce výtvarné, tak i literární – byly všechny vypracované velmi pěkně, tudíž nebyl důvod, aby někdo z účastníků nepostoupil k písemné části zkoušky. Jednalo se o zdánlivě dlouhý test s 30 otázkami, z nichž některé byly otevřené a jiné vyžadovaly vlastní odpovědi. Je na místě zdůraznit, že i s těžšími otázkami si děti poradily skutečně se ctí a je třeba je pochválit za to, jak poslouchaly celý výklad, dělaly si vlastní poznámky a při psaní testu se maximálně soustředily. Oprava testů zabrala nějaký čas, který děti mohly využít jako své odpočinkové volno. Krátce po půl druhé odpoledne následovala poslední část, tzv. ústní dozkoušení. Tento výraz není úplně přesný, neboť se jednalo spíše o vzájemnou diskuzi, kdy jsme si prošli ty otázky, které patřily k těžším, a děti si mohly vzájemně poradit a pomoci, neboť i to je smyslem práce v kolektivu a symbolem kamarádství. Opět je třeba je pochválit, neboť si vzájemně pomáhaly a radily děti z různých kolektivů, což bylo velmi milé stejně jako potlesk každému, kdo odpověděl na svou otázku.

A jak to vlastně celé dopadlo? Všech 17 Mladých kronikářů uspělo, a ještě jednou je třeba je všechny pochválit za skvělou disciplinovanost, pozornost, spolupráci a přístup k plnění úkolů. Právem si zaslouží osvědčení Mladého kronikáře a samozřejmě také odznáček odbornosti.

Děkujeme všem účastníkům a jejich doprovodu za příjemně strávený den a blahopřejeme našim absolventům! Naše velké poděkování patří také Obecnímu úřadu Čisovice za využití prostor v Kulturním domě.

Těšíme se na další setkání!

Petra Myslínová Cejpková, pracovnice kanceláře OSH Praha-západ a kronikářka SDH Čisovice

 

KRONIKAR1

KRONIKAR2