Kalendář akcí pro rok 2022

Datum

Akce

Místo

Poznámka

19. 1. Setkání hasičských historiků a kronikářů Zámek Řitka  
11. 6.  Oslavy 120. výročí SDH Jinočany  Jinočany  
10. -.12. 6. Krajská soutěž hry Plamen a dorostu okres Mělník  
18. - 19. 6. Krajská soutěž v požárním sportu Kladno  

 

Červeně znázorněné akce nejsou akce, které pořádá OSH Praha - západ, ale kterých se v rámci OSH organizovaně účastníme.

Modře znázorněné akce jsou soutěže zařazené do seriálu soutěží Brdsko - vltavské šedesátky (společný projekt OSH Praha - západ, SDH Solopisky, SDH Paseky, SDH Zaječov, SDH Počepice a SDH Březnice)
více na www.bv-sedesatky.cz

Zeleně znázorněné akce jsou akce jednotlivých SDH